ثبت شه اینجا این نو سازی جدید

هیچ وقت دیر نیست :)

برم که دوباره شروع کنم و این گند زمین خورده رو جمع کنم 

برم که بسازم یه ابان جدید با تفکرات جدید و با هدف جدید

و باز هم هیچ وقت دیر نیست  ؛)  

۵
یه روز خوب میاد
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان