دارم کم کم به این نتیجه میرسم که براى ملاقات کل ایل فقط کافیه پامو از دم خونه یه میلى متر جابه جا کنم 

حتى میتونم این احتمال رو بدم حتى مرده هاى فامیلم روحشون رو یهو ملاقات میکنم 

بهرام افشارى خیلى خیلى خفن یه چیزى بیشتر از خیلى ، میبینید وقتى بین دوستا هستیم به ترک نداشته ى دیوار هم خیلى بى ربط طور میخندیم دقیقا بهرام افشارى اینجورى بود در عین بى مزگى خیلى خیلى بامزه بود یعنى دقیقا تمام دقیقه هایى که تو خندوانه بود خنده از رو لبم کنار نرفت :)))))

سوتى سالو دادم اقا ناب ترین سوتى ممکن داشتیم درس میخوندیم دقیقا تو شرایط قبل امتحان بودیمو و هیچى بلد نبودیم دوستم رو میخواستم صدا بزنم به جاى ارمیتا گفتم امریکا هى میگفتم امریکا امریکا :///

واى کى باورش میشه جام جهانى فردا شروع بشه ^_^

و در اخر جا داره در گذشت مرحوم قباد دیوانسالار رو به همه ى مردم ایران تسلیت بگم