دارم به این فکر میکنم اگه رئال  و استقلال و فوتبال نبودن دنیا چه طعم مزخرفی میتونست داشته باشه 

دیشب بازی به طور خیلی خیلی فجیعی عالی بود اصن نمیتونم با کلامات توصیف کنم حالمو 

من مطمطئنن جون میدم تا این سال تحصیلی تموم شه و فقط و فقط منتظرم تموم شه فقط تموم شه تموم شو لعنتی  

خیلی چیز خفنیه که مدرسه امتحانات و دقیقا روز قبل از مسابقات جام جهانی تموم میکنه من بلاخره میتونم یه شبم فوتبال و بدون غر زدن کل خانواده ببینم