هیچ وقت نمیتونم اونجورى که میخوام از پنج شنبه ، جمعمم استفاده کنم !: 

لعنتى مزخرف :/ 

استقلال چهار تا زد :))))) یس یس 💪🏻💪🏻

کارتینک واقعا فوق العادس من به این واقعیت پى بردم 🤦🏼‍♀️ فکر کنم اینم به فهرست شغل هاى ایندم اضافه شد فقط موندم کى من میخوام این همه حرفه و شغلو با هم یاد بگیرم 😂😐